Natuur - Landschap - Ecologie

Inloggen Opdrachtgevers


  • hazelnoten
  • herfstbos
  • landschap bloemen
  • landschap_rijnwaarden
  • landschap_zwaluwen
  • libelle
  • ree
  • vlinder

Home

Welkom bij Van der Molen Groenconsult, uw adviesbureau op het gebied van natuur, landschap en ecologie. Hieronder vindt u actuele nieuwsberichten over onze werkzaamheden en projecten.


Laatste Nieuws:

Ecologisch Werkplan

In het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning wordt in de uiterwaarden bij Pannerden een project ontwikkeld.

 lees meer...

Groenbeheerplannen drie molenbiotopen

Zuid-Holland is de meest molenrijke provincie van Nederland. Een molen kan alleen draaien als hij wind vangt en daarom is het belangrijk dat het gebied rond de molen, de ‘molenbiotoop’, vrij blijft van bebouwing en hoog opgaande begroeiing. 

 lees meer...

Inrichtings- en beheerplan t.b.v. natuurcompensatie

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden bereiden gezamenlijk de realisatie van een overnachtingshaven voor rivierschepen nabij Lobith voor. 

 lees meer...

Nieuw landgoed

Voor verschillende opdrachtgevers onderzoeken wij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed.

 lees meer...

Stage-onderzoek houtige biomassa in de Liemers

Een stagiair van Hogeschool van Hall Larenstein heeft bij ons een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebruik van houtige biomassa in de Liemers. 

 lees meer...

Vissteiger bij speelbos Lobith

Nabij het speel- en oogstbos in Lobith is nu ook een mooie vissteiger gekomen.

 lees meer...