Landschap

Het landschap vormt de woon- werk en leefomgeving van mens, plant en dier. Elk deel van Nederland heeft een eigen herkenbaar landschap. Het landschap is ontstaan door natuurlijke processen en activiteiten van de mens. Om het landschap te behouden en ontwikkelen kan Van der Molen Groenconsult overheden, bedrijven, (agrarische) ondernemers en particulieren helpen bij het opstellen en uitvoeren van diverse landschapsplannen. Ook kunnen wij u helpen financiering voor landschapsplannen te genereren.

Voorbeelden van landschapsprojecten zijn:

  • Inrichtingsplan voor een ecologische verbindingszone (EVZ) in opdracht van een gemeente.
  • Landschappelijk inpassen van gebouwen in het buitengebied, bijvoorbeeld (agrarische) bedrijven, (land)huizen.
  • Projecten erfbeplanting.
  • Projecten landschappelijke beplanting (op landbouwgrond).
  • Ontwikkeling nieuwe landgoederen.
  • Realisatie speelbos en oogstbos.
  • Realisatie wandel- en struinpaden.

Ga naar Projecten Landschap om voorbeeldprojecten te bekijken.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op