Steenmarter overlast

De steenmarter is volgens de Flora- en Faunawet een beschermde diersoort. Vangen, verwijderen of doden is dus bij de wet verboden. Alleen het weren van de aanwezigheid van de steenmarter behoort tot de mogelijkheden om van eventuele overlast af te komen. Daarbij zou dan eigenlijk een gedoogplaats gecreëerd moeten worden, waar de steenmarter heen kan.

Bestrijding van een populatie marters heeft op zich weinig zin, want wegvallende territoria worden bij voldoende aanbod van voedsel en huisvesting weer automatisch opgevuld. Klachten in een straat, wijk of dorp worden meestal veroorzaakt door één tot drie steenmarters.

Een steenmarter in uw huis of auto

Waar steenmarter en mensen dicht bij elkaar in de buurt leven, ontstaat soms overlast. De overlast heeft vooral te maken met geluid en geur. Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is. In de zoogtijd kan men soms de jongen horen piepen. Steenmarters maken gebruik van verschillende dagrustplaatsen. De geluidsoverlast is dus niet permanent. Favoriete dagrustplaatsen zijn takkenhopen, holen, boomholten, schuurtjes of woningen. In woningen verblijft de steenmarter vaak in spouwmuren, kruipruimten en zolders. Ze kunnen door openingen van 5 cm kruipen.

Steenmarters zijn, net als katten, zindelijke dieren. Ze hebben een vaste plek waar ze hun uitwerpselen deponeren, waar ze hun voedsel bewaren en waar ze rusten. Zo'n plek kan voor stankoverlast zorgen. Soms beschadigen steenmarters leidingen en kabels in woningen of auto's. Met hun scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard plastic kapot.

Wat is er te doen aan de overlast?

Indien u overlast ondervindt van een steenmarter in huis of schuur of in de auto, kan Van der Molen Groenconsult komen kijken wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat de steenmarter niet meer het huis, de schuur of de auto binnen kan. Met u wordt gekeken welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op