Stage-onderzoek houtige biomassa in de Liemers

Een stagiair van Hogeschool van Hall Larenstein heeft bij ons een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebruik van houtige biomassa in de Liemers. We willen graag weten of het snoeihout afkomstig uit landschapsbeheer in de Liemers op een duurzame en rendabele manier te gebruiken is als biomassa voor bedrijven/gebouwen met een warmtevraag in dit gebied. De conclusie van het stage-onderzoek is dat er in potentie wel voldoende biomassa in het gebied aanwezig is, maar dat dit (nog) niet rendabel in te zetten is. Dit komt o.a. doordat de landschapselementen verspreid in het gebied liggen en het verzamelen, vervoeren en verwerken van het snoeihout kosten met zich meebrengen die (nog) niet opwegen tegen de opbrengsten van de houtige biomassa.