Landschapsprojecten

Hieronder kunt u diverse landschapsprojecten van ons bureau bekijken.

  • Groenbeheerplannen drie molenbiotopen
  • Herstel oude poel
  • Inpassingsplan uitbreiding agrarische bedrijven
  • Opstellen beheerplan houtige beplantingen
  • Speelbos en oogstbos
  • Wandel- en struinpaden in het Rijnstrangengebied 

Bekijk ook onze natuurprojecten en ecologie-projecten