Natuur

Hieronder kunt u diverse natuurprojecten van ons bureau bekijken.

  • Inrichtings- en beheerplan tbv. natuurcompensatie
  • Opstellen inrichtingsplan rietmoeras Aerdt
  • Opstellen investeringsplan en verzorgen aanvraag Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)
  • Verzorgen diverse werkzaamheden in het kader van natuurontwikkeling 

Bekijk ook onze landschapsprojecten en ecologie-projecten