Natuurontwikkeling

Van der Molen Groenconsult heeft voor diverse opdrachtgevers natuurontwikkelingsplannen opgesteld. Bijvoorbeeld voor eigenaren van agrarische gronden, die de wens hadden (een deel van) de agrarische gronden van hun bedrijf om te vormen naar natuurgrond.

  • Voorbeelden van natuurontwikkelingsprojecten zijn:
  • Natuurontwikkeling na ontgrondingen
  • Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden
  • Ontwikkeling (kwaliteitsverbetering) van bestaande natuur
  • Realisatie natuurcompensatie
  • Ontwikkeling ecologische verbindingszones (EVZ)
  • Ecologische inrichting van watergangen
  • Ontwikkeling nieuwe landgoederen
  • Opstellen natuurbeheerplannen

Ga naar Projecten Natuur om voorbeeldprojecten te bekijken.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op