Ecologische monitoring bij langjarige projecten

Bij kleiwinning gaat het vaak om meerjarige projecten. Het terrein verandert continue door de graafwerkzaamheden. Het kan zijn dat een diersoort tijdens de werkzaamheden in het af te graven terrein actief is of zich vestigt. Door de activiteiten van de diersoorten in het terrein te monitoren komt dit tijdig in beeld en is het mogelijk hierop in te spelen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Zo wordt gezorgd dat het terrein conform inrichtingsplan wordt ingericht, er geen vertraging in de uitvoering plaatsvindt en voldaan wordt aan de voorschriften vanuit de Wet natuurbescherming.

Van der Molen Groenconsult kan de ecologische monitoring verzorgen. Ook kunnen wij begeleiding bieden bij uitvoering van werkzaamheden tbv. natuurontwikkeling. Gezorgd wordt dat het geheel op een juiste wijze aangelegd wordt en indien nodig kan de uitvoering bijgestuurd worden. 

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op