Groenbeheerplannen drie molenbiotopen

Zuid-Holland is de meest molenrijke provincie van Nederland, er zijn maar liefst 228 molens in deze provincie. Een molen kan alleen draaien als hij wind vangt en daarom is het belangrijk dat het gebied rond de molen, de ‘molenbiotoop’, vrij blijft van bebouwing en hoog opgaande begroeiing.

Van der Molen Groen consult heeft voor drie molens een groenbeheerplan opgesteld. Hiermee kunnen de drie molenbiotopen direct verbeterd worden. Gezorgd wordt dat de molen vrij is van wind-belemmerende begroeiing en dat de molen goed beleefbaar is vanaf de openbare weg.

De verschillende molens zijn bezocht en de molenbiotoop is beoordeeld. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met de moleneigenaar en/of molenaar. In de rapportage is per molenbiotoop aangegeven hoe de meest ideale situatie voor de molenbiotoop er uit ziet. Beschreven is welke maatregelen nodig zijn om van de huidige situatie naar de gewenste situatie van de molenbiotoop te komen.

Draagvlak bij betrokkenen van de molenbiotoop is van groot belang. Voor draagvlakverkrijging is voor ieder afzonderlijk molenbiotoop een informatiebijeenkomst georganiseerd waar het betreffende groenbeheerplan door ons gepresenteerd is.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op