Inpassingsplan uitbreiding agrarische bedrijven

Voor een aantal agrarische bedrijven met uitbreidingsplannen heeft Van der Molen Groen consult een “Inpassingsplan” opgesteld.

De betreffende gemeenten geven mogelijkheden voor uitbreiding en intensivering van het agrarisch bedrijf op een duurzame manier. Inpassing in het omringende landschap van nieuwe agrarische bebouwing is onderdeel hiervan. Met landschappelijke aankleding wordt het buitengebied fraaier, natuurlijker en meer divers gemaakt.

Bijvoorbeeld door aanleg van hagen en knotbomenrijen wordt de aandacht meer naar deze groenelementen getrokken. Deze groenelementen beperken het zicht op de gebouwen en het erf met kuilplaten vanaf de omringende wegen, zonder zelf heel dominant in het landschap aanwezig te zijn. Ook kan in het plan aandacht besteed worden aan duurzaam waterbeheer (bijvoorbeeld aanleg van een wadi: laagte waarin regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren) en dierenwelzijn. 

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op