Inrichtings- en beheerplan tbv natuurcompensatie

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden bereiden gezamenlijk de realisatie van een overnachtingshaven voor rivierschepen nabij Lobith voor. De realisatie bestaat uit modernisering van de bestaande overnachtingshaven in Tuindorp en aanleg van een geheel nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard nabij Spijk.

Natuuronderzoek heeft aangetoond dat er beschermde natuurwaarden in de Beijenwaard aanwezig zijn, deze verdwijnen (deels) door aanleg van de overnachtingshaven en dienen volgens de huidige natuurwetgeving te worden gecompenseerd.

Een haalbaarheidsonderzoek van de natuurcompensatie op een voorgestelde locatie in het gebied de Rijnstrangen is door ons uitgevoerd. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken welke natuurwaarden op deze locatie zullen worden gecompenseerd. We hebben het definitieve ontwerp van de inrichting, een inrichtingsplan en een beheerplan voor de natuurcompensatie opgesteld en vervolgens hebben we de uitvoering mogen begeleiden.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op