Investeringsplan en Subsidieregeling

Opstellen investeringsplan en verzorgen aanvraag Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Verschillende eigenaren hebben de wens gehad (een deel van) de agrarische gronden van hun bedrijf om te vormen naar natuurgrond. Hiervoor wilden ze gebruik maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), namelijk van de subsidie functieverandering en de investeringssubsidie. Van der Molen Groenconsult heeft dit proces begeleid en heeft een investeringsplan (=inrichtingsplan) opgesteld dat als basis diende voor de SKNL-aanvraag. Ook heeft van der Molen Groenconsult de subsidieaanvraag voor deze eigenaren verzorgd.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op