Natuurtoets recreatiepark op de Veluwe

Midden in de bossen op de Veluwe ligt een recreatiepark die een aantal ontwikkelingen heeft gepland en ook al een aantal wijzigingen heeft uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld overgeschakeld op verwarmen van het bestaande zwembad m.b.v. biomassa.

Het recreatiepark wordt omringd door het Natura 2000-gebied Veluwe. Naar aanleiding van de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet heeft provincie Gelderland gevraagd een effectenbeoordeling uit te voeren van alle ontwikkelingen op het terrein van het recreatiepark. Van der Molen Groenconsult heeft hiervoor een Natuurtoets uitgevoerd. In de rapportage wordt beschreven welke ontwikkelingen eerder hebben plaatsgevonden en voor de toekomst nog zijn gepland. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten deze ontwikkelingen mogelijk hebben of hebben gehad op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op