Opstellen beheerplan houtige beplantingen

Het Waterschap Rijn en IJssel had voor tweederde deel van haar werkgebied reeds een beheerplan voor houtige beplantingen, ofwel landschapselementen. Voor het resterende éénderde deel was dat nog niet het geval. De landschapselementen bestaan merendeels uit houtsingels of bosjes en incidenteel komen ook bomenrijen, lanen en boomgroepen voor. In totaal betreft het circa 270 elementen, alle gelegen in het voormalige werkgebied ”Midden”.

Van der Molen Groen consult heeft een beheerplan opgesteld voor deze houtige beplantingen. De werkzaamheden bestonden uit een bureau- en veldinventarisatie, verwerking van de inventarisatiegegevens en het opstellen van een rapportage. 

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op