Rietmoeras Aerdt

Stichting Twickel is eigenaar van een terrein nabij de Aerdtseweg te Aerdt. De Stichting heeft in een deel van dit gebied een rietmoeras ontwikkeld. Het gebied grenst aan de Oude Rijn, dat onderdeel uitmaakt van de Rijnstrangen. Eén van de doelstellingen voor de Rijnstrangen is om er kwalitatief hoogwaardig rietmoeras te ontwikkelen.

Het rietmoeras is ontwikkeld door het verlagen van het maaiveld. Hierdoor is nieuw biotoop voor moerasachtige situaties ontstaan. Karakteristieke moerasvogels als Grote Karekiet, Roerdomp en Woudaap zullen hiervan profiteren.

Van der Molen Groenconsult heeft een inrichting- en beheerplan opgesteld voor het ontwikkelde rietmoeras. Ook heeft Van der Molen Groenconsult de subsidieaanvraag functieverandering verzorgd, diverse benodigde onderzoeken uitgevoerd en de benodigde vergunningsaanvragen verzorgd.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op